Garantie

Garantieverklaring

Geldig vanaf 07/2020

1. Wij bieden onze eindklanten bij aankoop de volgende fabrieksgarantie:

 

1.1 Algemene wettelijke garantie van de dealer (geldig vanaf de datum van de aankoopbon voor alle nieuwe, door een FLYER-dealer afgemonteerde of, in het geval van onlineverkoop, voor fijnafstelling door de klant voorgemonteerde complete fietsen)

  • 2 jaar op framebreuk
  • 2 jaar op componenten en elektronica
  • 2 jaar garantie op de accu (restcapaciteit van 60% na 2 jaar of 500 volledige laadcycli, afhankelijk van wat het eerst wordt bereikt; bij gebruik en opladen van de accu volgens de gebruiksaanwijzing)

1.2 FLYER Plus-garantie (geldig vanaf de datum van de aankoopbon voor alle nieuwe, door een FLYER-dealer afgemonteerde of, in het geval van onlineverkoop, voor fijnafstelling door de klant voorgemonteerde complete FLYER e-bikes van modeljaar 2021)

  • 5 jaar op framebreuk
  • 2 jaar op componenten en elektronica
  • 2 jaar garantie op de accu (restcapaciteit van 60% na 2 jaar of 500 volledige laadcycli, afhankelijk van wat het eerst wordt bereikt; bij gebruik en opladen van de accu volgens de gebruiksaanwijzing)

1.3 FLYER Premium-garantie (bij afsluiten van Premium-garantiecontract binnen 12 weken* na aankoop van een nieuwe, door een FLYER-dealer afgemonteerde of, in het geval van onlineverkoop, voor fijnafstelling door de klant voorgemonteerde complete FLYER e-bike van modeljaar 2021; prijs EUR 190,00)

  • 5 jaar op het frame
  • 4 jaar of 12.000 km (afhankelijk van wat het eerst wordt bereikt) op componenten en elektronica
  • 4 jaar garantie op de accu (restcapaciteit van 60% na 4 jaar of 1000 volledige laadcycli, afhankelijk van wat het eerst wordt bereikt; bij gebruik en opladen van de accu volgens de gebruiksaanwijzing)

2. Aanspraken op de garantie moeten door de eindklant onmiddellijk na het optreden van een defect worden ingediend bij een erkende FLYER-dealer, onder overlegging van de aankoopbon of een ander rechtmatig aankoopbewijs.

 

3. Alvorens over te gaan tot het uitvoeren van garantiewerkzaamheden controleren wij met behulp van een van onze erkende FLYER-dealers of er sprake is van een garantiegeval. Dit duurt maximaal 20 werkdagen.

 

4. Het verlenen van de garantie vindt naar onze keuze plaats door het defecte onderdeel te repareren of te vervangen. Vervangen onderdelen worden ons eigendom.

 

5. De garantie vervalt als de onderhoudsintervallen vermeld in de gebruiksaanwijzing niet worden nageleefd of als het onderhoud niet vakkundig is uitgevoerd, waarbij wij ervan uitgaan dat onderhoud door een erkende FLYER-dealer in principe naar behoren is uitgevoerd. Verder zijn de volgende gevallen van garantieaanspraken uitgesloten:

 

5.1 Geen recht op garantie bestaat wanneer er sprake is van slechts geringe afwijkingen van de gegarandeerde kwaliteit die niet relevant zijn voor de bruikbaarheid van onze FLYER e-bikes, noch voor schade door normaal gebruik (bijv. krassen op het frame), voor onderdelen die aan slijtage onderhevig zijn en voor accu's, tenzij hierboven anders staat vermeld.

 

5.2 Van garantie uitgesloten zijn defecten als gevolg van oneigenlijk gebruik van de FLYER e-bike, bijvoorbeeld door overbelading, of als gevolg van het niet of onvoldoende uitvoeren van onderhoud.

 

5.3 Verder aanvaarden wij geen garantieaanspraken in het geval van schade die het gevolg is van reparaties, ombouw, wijzigingen of andere ingrepen die niet door een erkende FLYER-dealer zijn uitgevoerd.

 

5.4 Schade door een ongeval of schade door aantoonbare invloed van derden (bijv. vandalisme), brand of vorst vallen niet onder de garantie.

 

5.5 Werkzaamheden uitgevoerd door de FLYER-dealer vallen buiten de garantiedekking. Hetzelfde geldt voor aanspraken op reis- en transportkosten, diensten van derden, overwerktoeslagen, productiekosten, lenen van speciale uitrusting en testapparatuur, kosten die ook bij normaal onderhoud ontstaan en andere kosten die niets met de e-bike van doen hebben, tenzij aansprakelijkheid dwingend wettelijk is voorgeschreven.

 

6. Een verleende garantie leidt niet tot een verlenging van de garantieperiode, noch tot het ingaan van een nieuwe garantieperiode. De garantieperiode voor vervangende onderdelen eindigt tegelijk met de garantieperiode voor de originele FLYER e-bike.

 

7. Aanspraken voortkomend uit deze overeenkomst hebben geen invloed op de garantieverplichtingen van de verkoper.

 

(Geldig vanaf 07/2020, versie 1)

 

Wij wensen u veel plezier met uw FLYER e-bike. Voor vragen over onze garantie kunt u te allen tijde contact opnemen met een erkende FLYER-dealer.