Garantie

Algemene garantie

1. Garantie van de dealer

De eindklant komt de gebruikelijke wettelijke garantie tegenover de FLYER-dealer toe (naargelang de overeenkomst resp. het toepasselijk recht bedraagt ze doorgaans twee jaar vanaf de overhandiging). Voor de accu wordt na twee jaar een restcapaciteit van 60 % van de oorspronkelijke nominale capaciteit gegarandeerd, mits de accu volgens de gebruiksaanwijzing is gebruikt en opgeladen.

Het is niet mogelijk, garantieclaims in te dienen voor gebruikelijke slijtage van slijtageonderdelen (bijv. banden, binnenbanden, kettingen, rondsels, remblokken, lak, opschriften). Het is de verantwoordelijkheid van de eindklant om de FLYER e-bike regelmatig te controleren en te onderhouden (incl. alle inspecties zoals beschreven in de gebruiksaanwijzing).

 

Daarnaast vervalt de garantie wanneer de FLYER e-bike eigenhandig is veranderd resp. gerepareerd of niet volgens de voorschriften is gebruikt: gebruik tijdens races en wedstrijden, commercieel gebruik, te zwaar beladen en ander gebruik waarvoor de fiets niet is bedoeld.

 

2. Fabrieksgarantie van FLYER AG

a. Garantie

Onafhankelijk van de garantievoorwaarden van de FLYER-dealer verleent FLYER AG op nieuwe, compleet gemonteerde FLYER e-bikes, die zijn afgemonteerd en afgesteld door een door FLYER AG erkende FLYER-dealer, vanaf de aankoopdatum vrijwillig de volgende garantie:

  • frame: 10 jaar op framebreuk
  • motor, motorbediening, display, acculader: in principe 5 jaar garantie op fabricage- en materiaalfouten
  • wat betreft FLYER e-bikes van het type Mountain 3 jaar op fabricage- en materiaalfouten.

De garantietermijn van tweedehandsfietsen loopt vanaf de datum van het eerste gebruik.

b. Afwikkeling van de garantieaanspraak

Binnen de garantieperiode neemt FLYER AG de kosten voor reparaties of vervanging als gevolg van bovengenoemde mankementen voor zijn rekening, mits deze worden uitgevoerd door een door FLYER AG erkende FLYER-dealer na identificatie van de FLYER e-bike (aankoopbewijs, ingevuld e-bikepaspoort of geldige registratie). De garantie blijft geldig bij verkoop aan derden. FLYER AG behoudt zich het recht voor om bij het vervangen van een FLYER e-bike of van onderdelen in het kader van de garantie functioneel gelijkwaardige onderdelen te leveren of in te bouwen.

De aanspraak op de garantie leidt niet tot een verlenging van de oorspronkelijke termijn. Hier gelden dezelfde beperkingen voor de garantie zoals beschreven onder punt 1.